Fyll på skruvförråden i garaget

När det blir dags att mecka med hojen därhemma är det bra att ha välfyllda skruvförråd. Fastän verkstaden verkar vara välutrustad kan det vara dags att se över förrådet och se om allt som motorcykeln behöver finns på plats.

Hitta rätt kvalitet

Eftersom det är viktigt att din motorcykel klarar slitage och håller länge, måste kvaliteten vara rätt. Svensk standard sätter därför upp regler i samarbete med EU som gäller de skruvar och brickor som finns på marknaden. Därför är det viktigt att kolla märkningen på de som butiken säljer.

Andra saker att beakta är att materialet är rostfritt och termisk stabilitet. Om de skruvar och muttrar som finns i butiken rostar snabbt minskar säkerheten eftersom de kan lossna eller gå sönder. Billiga skruvar är normalt sett inte rostfria. Satsa istället på de som är lite dyrare och spara pengar i längden.

Termisk stabilitet vinner i längden

När motorcykeln är igång genererar delarna värme. Skulle de brickor som sitter monterade på fordonet vara värmekänsliga kan det innebära att slitaget ökar. I sin tur kan det leda till att delarna måste bytas ut oftare. Det kan öka kostnaderna.

Uncategorized

Jodie Eriksson